Szanowni Państwo, uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższego elektronicznego kwestionariusza.  Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki będą wykorzystane do opracowania Programu promocji zdrowia i profilaktyki dla miasta Rzeszowa na lata 2021-2025Badanie zostało zlecone przez Miasto Rzeszów, a jego wyniki przyczynią się do kształtowania przyszłej polityki zdrowotnej Miasta.

Dodaj komentarz