• Dziecko – to Skarb. Rodzice powierzają swój skarb opiece przedszkola
  • My dostrzegamy mieszkające w dziecku talenty…
  • Staramy się je rozwijać i poszerzać

Jak najbliżej twórczej aktywności, swobody i radości – Carl Orf
  1. Przedszkole realizuje podstawę programowa wychowania przedszkolnego oraz program indywidualnego rozwoju muzykalności i kreatywności dziecka – Dziecko i muzyka, Wychowanie do kreatywności, Dziecko Muzyczne.
“Gdy dziecko w ważnym dla swojego rozwoju wieku nie przeciśnie się przez prąd  wielkiej prawdziwie artystycznej muzyki, już nigdy nie będzie jej potrzebowało” – Ferenc Gabor (węgierski dyrygent i pedagog)

2. Koncepcja przedszkola przewiduje tworzenie w obrębie poszczególnych  klas przedszkola Edukacyjnych Atelier, sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi zainteresowań oraz umiejętności dziecka (intelektualnych, fizycznych, artystycznych). Podstawowymi formami oddziaływania pedagogicznego są różnorodne zajęcia oparte na projektowanych przez nauczycieli Planach Rozwoju, adresowanych do dzieci indywidualnie.

3. Przedszkole realizuje również inne autorskie programy: Program Adaptacyjny Ważniak oraz artystyczne i społeczne:

  •  wychowanie i edukacja z baśnią
  • Dziecko twórcze – Plastyka z Muzyką
  • Ekspresja poetycko – malarska w edukacji przedszkolaka
  • Dziecko literackie w przedszkolu
  • Program zajęć logorytmicznych 

Dziecko –  to TWÓRCA. Jest spontaniczne, absolutnie szczere, twórcze.

Wykorzystujemy naturalne twórcze skłonności dziecka.

Stwarzamy klimat przyjazny rozwojowi dziecięcej wyobraźni, inwencji i twórczych umiejętności.

Wzmacniamy jego poczucie wartości własnej.

4. Misja przedszkola zakłada kształcenie do twórczości. Dokładamy starań, aby nie ograniczać, a przeciwnie  – sprzyjać rozwojowi twórczych wyobrażeń oraz indywidualnej inwencji twórczej wychowanków przedszkola. Planujemy realizację indywidualnych oraz wspólnych dla klasy Projektów Badawczych z udziałem dzieci oraz ich rodziców.

“Rozumienie rzeczy polega mniej więcej na tym, aby uzyskać rozeznanie, po co i dlaczego …” Jan Amos Komeński – czeski pedagog i filozof

5. Program przedszkola uwzględnia rytmikę i j. angielski. Zajęcia te obejmują wszystkie dzieci uczęszczające do  naszego przedszkola i realizowane są dwa razy w tygodniu  w grupach 12 -13 osobowych.