Nazwa przedszkola:Muzyczne Przedszkole Publiczne nr 14 w Rzeszowie
Adres przedszkola:ul. Prof. L. Chmaja 9a, 35-021 Rzeszów
E – mail:sekretariat@pp14.resman.pl
dyrektor@pp14.resman.pl
Adres E-mail do zgłoszenia neobecności:mpp14.rzeszow@gmail.com
Telefon:
Sekretariat: 17 748 32 90
Dyrektor: 17 748 32 92
Księgowość:   17 748 32 93
Inspektor Ochrony Danych:
Imię i nazwisko: Wioletta Rozesłaniec
Adres email: iod1@erzeszow.pl