1. Rada Rodziców Przedszkola nr 14 w dniu 13.09.2019 podjęła uchwałę w sprawie wysokości składki na Fundusz Rady Rodziców w pierwszym semestrze roku szkolnego 2019/2020. Sładka za I semestr wynosi 75 zł. Wpłaty proszę kierować na ręce Skarbników poszczególnych grup lub bezpośrednio na konto Funduszu Rady Rodziców: 18 1020 4391 0000 6902 0144 7689. Wymienioną kwotę należy wpłacić do dnia 30.09.2019. W tytule przelewu proszę koniecznie podać Imię i Nazwisko dziecka oraz grupę.

2. Rada Rodziców Przedszkola nr 14 w dniu 13.09.2019 podjęła uchwałę w sprawie zapewnienia opieki Higienistki dla wszystkich dzieci naszego Przedszkola w roku szkolnym 2019/2020. Koszt opieki Higienistki to 25 zł za każde dziecko na cały rok. Opłata jest obowiązkowa. Składkę zbiorą Skarbnicy poszczególnych grup do dnia 30.09.2019. Wymienioną kwotę można także wpłacić bezpośrednio na konto Funduszu Rady Rodziców: 18 1020 4391 0000 6902 0144 7689. W tytule przelewu proszę koniecznie podać Imię i Nazwisko dziecka oraz grupę.