W związku z panującym w Polsce Wirusem COVID – 19 i zawieszeniu działalności dydaktycznej,wychowawczej i opiekuńczej w przedszkolach,  nauczyciele  będą zamieszczać materiały edukacyjne oraz pomysły na wspólne spędzanie czasu dla chętnych dzieci wszystkich grup wiekowych realizując przy tym podstawę programową wychowania przedszkolnego.   Propozycje   zagadnień programowych oraz treści wierszy, piosenek i zabaw zamieszczane będą dla poszczególnych grup na portalu społecznościowym Facebook, na zamkniętych grupach:

  •  grupa 1 – Dzwoneczki PP14 2016
  • grupa 2 – „Skrzaty” grupa II – praca zdalna
  • grupa 3 – Muzyczna Rodzinka Gr. 3 – PP14
  • grupa 4 – IV grupa Muzykanci – MPPnr14
  • grupa 5 – PRZEDSZKOLAKI GRUPA 5 – prace zdalne