09lis/20

Procedury

NAJWAŻNIEJSZE  ZMIANY W  FUNKCJONOWANIU  PRZEDSZKOLA

OD 1 WRZEŚNIA 2020 R.

 

Drodzy rodzice, 

od 1 września 2020 r. przedszkole rozpoczyna pracę z zachowaniem reżimu sanitarnego, zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi GIS z dnia 25 sierpnia 2020r.

Oto kilka najważniejszych zasad:

do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez jakichkolwiek objawów świadczących o infekcji dróg oddechowych lub choroby zakaźnej (katar, kaszel, podwyższona temperatura – powyżej 37.50 C, widoczne osłabienie, ospałość, złe samopoczucie).

– Zmieniają się zasady przyprowadzania dzieci do naszego przedszkola. Dzieci należy przyprowadzić do placówki w godzinach od 6:30 do 8:30.  Później przedszkole zostaje zamknięte. Dzieci nie będą przyjmowane po godzinie 8:30.

prosimy w miarę możliwości o przyprowadzanie i odbieranie dzieci w godzinach funkcjonowania poszczególnych oddziałów:

Gr.I                 4- latki             8.00 – 15.30

Gr.II                3- latki             7.00 – 16.00

Gr.III               5-latki             7.00 – 17.00

Gr.IV               6-latki             7.30 – 16.30

Gr.V                grupa mieszana 6.30 – 16.30

– rodzice/prawni opiekunowie/ inne osoby upoważnione nie mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej przedszkola (wspólna szatnia). W miesiącu wrześniu nie dotyczy to rodziców dzieci nowo przyjętych do naszego przedszkola, ale rodziców tych obowiązują zasady napisane poniżej:

  • 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi, 
  • odstęp od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m.
  • 3 rodziców/prawnych opiekunów/ inne osoby upoważnione w jednym czasie.
  • Rodziców obowiązuje zakrywanie ust i nosa, zakładanie rękawiczek, dezynfekcja rąk.

– w krótkim czasie, nie przekraczającym 5-7 minut należy pomóc dziecku w przebraniu się, pożegnać się z dzieckiem i w miarę szybko opuść budynek by nie ograniczać innym rodzicom możliwości dystansu społecznego,

– pracownik przedszkola zaprosi dziecko i odprowadzi dziecko pod opieką nauczyciela lub wskaże właściwą grupę (dzieci starsze),

przebywanie osób trzecich na terenie przedszkola jest zabronione

rodzic/prawny opiekun chcąc przekazać istotne informacje na temat dziecka dla wychowawcy powinien skontaktować się telefonicznie z placówką lub z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej (poczta e-mail, adresy pocztowe będą zamieszczone na stronie internetowej), tak by do minimum ograniczyć kontakt bezpośredni, 

– wszelkie ogłoszenia dotyczące funkcjonowania przedszkola w czasie pandemii będą zamieszczane na stronie internetowej przedszkola.

dziecko nie powinno przynosić do przedszkola zabawek, słodyczy, napojów i innych niepotrzebnych przedmiotów.

– zabrania się korzystania z placu zabaw przez dzieci w czasie, gdy są pod opieką rodziców/prawnych opiekunów lub innych osób upoważnionych po wybraniu dziecka  z przedszkola.

Ponadto:

Rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek zapoznać się z  Aktualną Procedurą bezpieczeństwa obowiązującą od 1 września 2020 r. w Przedszkolu Publiczny Nr 14 w Rzeszowie w czasie zagrożenia epidemicznego.

Rodzice przed rozpoczęciem roku szkolnego najpóźniej do dnia 01.09.2020r. powinni podpisać upoważnienie do odbioru dziecka, oświadczenie o przetwarzaniu wizerunku, zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka oraz oświadczenie rodzica w okresie pandemii. Powyższe dokumenty należy dostarczyć do palcówki. Druki można pobrać ze strony internetowej.

Pomiar temperatury dziecko będzie miało dokonywane w sali, po śniadaniu. Jeżeli wynik pomiaru będzie przekraczał normę (temperatura graniczna 37,5°C) lub zostaną zaobserwowane inne objawy takie jak: katar, kaszel, widoczne osłabienie, itp. nauczyciel ma obowiązek zadzwonić do rodzica/prawnego opiekuna w celu odebrania dziecka z placówki.

Prosimy rodziców dzieci poszczególnych grup o przyniesienie cienkich karimat (zerówka cienkie kocyki) potrzebnych do poobiedniego odpoczynku. Przypominamy również o obuwiu zmiennym i dodatkowym przebraniu dla każdego dziecka, które powinno znajdować się w dodatkowym woreczku.

Sale zostały przygotowane ściśle z wytycznymi sanitarno-higienicznymi: zostały usunięte wszelkie sprzęty, zabawki oraz pomoce, których nie można poddawać dezynfekcji  (dywany, pluszaki, lalki, wózki, książki, itp).

Należy pamiętać, aby po powrocie do domu niezwłocznie zmienić ubranie dziecka oraz dbać

o codzienną higienę i codziennie kąpanie dziecka.

Po dniu 1.09.2020. rodzice dzieci nowoprzyjętych będą mogli odebrać karty do czytników do zliczania czasu pobytu dziecka w przedszkolu oraz zamówić dodatkowe za dodatkową opłatą.

Rodziców z dziećmi oczekujących na wejście, prosimy o uzbrojenie się w cierpliwość i zachowanie odpowiedniego dystansu między sobą minimum 2 m.

 

Jolanta Szubart – dyrektor przedszkola

08lis/20

Związku u z zaostrzoną sytuacją epidemiologiczną z dniem 9.11 zamykamy drzwi przedszkola, dzieci należy przekazać pod opiekę pracownikowi przedszkola w wiatrołapie, który odprowadzi je na grupę.
Dyrektor
Jolanta Szubart
17wrz/20

Ogłoszenie

W związku z zaostrzoną sytuacją epidemiologiczną (zwiększona liczba zakażeń) następuję zmiana procedury przyprowadzania i odbierania dziecka do przedszkola.
Należy przyprowadzić dzieci do godziny 8:30 i przekazać pod opiekę pracownikowi przedszkola w szatani, który odprowadzi je na grupę. W godzinach popołudniowych przy odbiorze dziecka z przedszkola, pracownik będzie wywoływać dziecko z jego grupy.
Ze względu na wydawanie obiadu, prosimy o odbieranie dziecka po godzinie 12:15.
Prosimy zachować środki ostrożności (odstęp między osobami 1,5m, maseczka ochronna, rękawiczki, dezynfekcja rąk).