Numer rachunku bankowego na który należy wpłacać opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu:
27 1020 4391 0000 6102 0187 6465
w tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko dziecka oraz grupę do której uczęszcza

INFORMACJA DOTYCZĄCA PŁATNOŚCI ZA PRZEDSZKOLE

Opłata za pobyt zostanie naliczona z dołu na podstawie ewidencji obecności. W godzinach 8:00 do 13:00 pobyt w przedszkolu jest bezpłatny poza tymi godzinami naliczana jest opłata w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu.

Kwotę płatności za przedszkole należy sprawdzić na stronie internetowej
TERMIN PŁATNOŚCI DO 10 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA

edziecko.dipolpolska.pl

Loginem jest numer karty zbliżeniowej
hasło: nadawane indywidualnie

(hasło można zmienić po zalogowaniu)