PRAWO I REGULAMINY MUZYCZNEGO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14 W RZESZOWIE

Statut przedszkola – KLIKNIJ
regulamin żywienia

Regulamin żywienia – KLIKNIJ
regulamin żywienia

Regulamin wycieczek – KLIKNIJ
regulamin wycieczek

Regulamin korzystania z ogrodu – KLIKNIJ
regulamin korzystania z ogrodu

Regulamin procedura Dziecko chore w przedszkolu – KLIKNIJ
regulamin procedura dziecko chore w przedszkolu