Rada Rodziców Muzycznego Przedszkola 2017/2018

1. Prezydium Rady Rodziców
Przewodnicząca
Dorota Lecka – Kud
Zastępca
Skarbnik
Sekretarz
Członek
2. Komisja Rewizyjna
       
P