Ramowy rozkład dnia dla dzieci młodszych przebywających w przedszkolu 10 godzin.

6.30 – 8.15

 • Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe rozwijające percepcję wzrokową, słuchową i małą motorykę. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.

8.15 – 8.30

 • Zabawy ruchowe.
 • zabawy zorganizowane w kole lub przy muzyce

8.30 – 9.00

 • Przygotowanie do śniadania wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych.
 • Śniadanie. Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku, kulturalne zachowanie się przy stole.

 9.00 – 9.30

 • Zajęcia dydaktyczne wspierające całościowy rozwój dziecka według wybranego programu wychowania przedszkolnego. Realizacja projektów edukacyjnych. Zajęcia z całą grupą w oparciu o podstawę programową, organizowanie zabaw twórczych, ruchowych zgodnie z tematyką zajęć.

 9.30 -11.30

 • swobodne zabawy dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.
 • Zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, wycieczki, spacery. Zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci z wykorzystaniem zabawek ogrodowych i sprzętu sportowego.

11.30 – 12.15

 • Przygotowanie do obiadu. Czynności organizacyjno-porządkowe.
 • Obiad (II danie). Kulturalne zachowanie się przy stole.

 12.15 – 13.30

 • Odpoczynek i relaksacja (według indywidualnych potrzeb dziecka). Słuchanie muzyki poważnej, relaksacyjnej i

13.30– 14.00

 • Przygotowanie do obiadu (zupa).
 • Zupa – kształcenie nawyku estetycznego, kulturalnego i samodzielnego spożywania posiłku.

14.00 – 17.00

 • Zabawy inspirowane przez dzieci, zabawy edukacyjne, porządkowanie sali, pobyt na powietrzu.

Ramowy rozkład dnia dla dzieci starszych przebywających w przedszkolu 10 godzin.

6.30 – 8.15

 • Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe rozwijające percepcję wzrokową, słuchową i grafomotorykę. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.

8.15 – 8.30

 • Ćwiczenia poranne. Zabawy integracyjne i muzyczno-ruchowe.

8.30 – 9.00

 • Przygotowanie do śniadania wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych.
 • Śniadanie. Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku, kulturalne zachowanie się przy stole.

9.00 – 10.00

 • Zajęcia dydaktyczne wspierające całościowy rozwój dziecka według wybranego programu wychowania przedszkolnego. Realizacja projektów edukacyjnych. Zajęcia z całą grupą w oparciu o podstawę programową, organizowanie zabaw twórczych, ruchowych zgodnie z tematyką zajęć.

10.00 -11.30

 • Swobodne zabawy dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.
 • Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu (np. w ogrodzie, na boisku, w parku) lub w sali. Zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci z wykorzystaniem zabawek ogrodowych i sprzętu sportowego.

11.30 – 12.15

 • Przygotowanie do obiadu. Czynności organizacyjno-porządkowe.
 • Obiad (II danie). Kulturalne zachowanie się przy stole.

12.15 – 12.45

 • Słuchanie muzyki poważnej, relaksacyjnej i bajek.

 12.45– 13.40

 • Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej.

13.40 – 14.00

 • Przygotowanie do obiadu (zupa).
 • Kształcenie nawyku estetycznego, kulturalnego i samodzielnego spożywania posiłku.

14.00 – 17.00

 • Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do możliwości i potrzeb.
 • Zabawy inspirowane przez dzieci, zabawy edukacyjne, porządkowanie sali, pobyt na powietrzu.